Startsamråd

Idag har vi haft startsamrådsmöte på kommunen. Ännu ett litet steg mot att komma igång med bygget. Dessutom ett steg som jag har varit stressad och orolig inför. I slutändan var det (precis som både KA och byggare sagt) inte så blodigt som det verkade när kallelsen kom (med sin extremt långa lista över dokument som skulle in till mötet) och nu har vi i princip fått klartecken för börja titta på hur det ser ut under markytan. Hurra!

Kommentera här: